دوشنبه 27 خرداد 1398   22:27:51

اخبار

آرشیواخبارRSS

معرفی دفتر
معرفی دفتر

شرح وظایف
شرح وظایف

شرح وظایف
جمع آوری اخبار وگزارشات امنیتی وانتظامی از طریق واحد های ذیربط استان بمنظور بررسی مقدماتی و طبقه بندی آنها جهت طرح در شورای تأمین استان .
-    دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورا تأمین استان .
-    تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تأمین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیربط وپیگیری آنها .
-    بررسی وپیگیری مصوبات شورای تأمین شهرستان ها و ارائه گزارش آنها به شورای تأمین استان وانجام اقدامات لازم در این زمینه .
-    ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تأمین شهرستان ها با قوانین ومقررات ، دستورالعمل ها و سیاست های عام امنیتی استان .
-    انجام امور مربوط به نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورای تأمین استان .
-    بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور هماهنگی ارگان های  امنیتی ونظامی و انتظامی و پیگیری اجرای مصوبات شورای تأمین استان.
-    پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی بویژه نقاط و تاسیسات حساس و حیاتی .
-    شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور و سابقه دار و نزاع های دسته جمعی و اتخاذ تدابیرو اقدامات پیشگیرانه در رابطه با آنها و هماهنگی ارگان ها ی اجرایی وامنیتی و انتظامی در این زمینه
-    پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقرات مربوطه و هماهنگی با ارگان هاو سازمان ها و دستگاه های اجرایی ذیربط در این زمینه .
-    پیگیری استقرارو ایجاد و یا انحلال پست های ایست و بازرسی و واحد های انتظامی بصورت دائم ویا موقت از طریق قوانین و مقررات مربوطه .
-    بررسی و تجزیه و تحلیل روخدادها و گزارش های امنیتی واجتماعی وتهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
-    رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین انتظامی و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
-    انجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا ، اسلحه و مواد مخدر در استان
-    پیگیری اجرای قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجی  ، احوال شخصیه در حوزه استان .
-    دریافت و ثبت گزارش های مربوط به تردد مجاز و غیر مجاز اتباع خارجی در حوزه استان و انعکاس آنها به مراجع ذیربط.
-    انجام امور مربوط به تقاضای تابعیت ، ترک تابعیت ، بقاء  تابعیت و شناسائی و استملاک اتباع خارجی و تکمیل و ارسال مدارک مربوطه به وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط.
-    انجام امور مربوط به پناهندگان و معاودان و اداره امور اردوگاه ها وانجام اقدامات لازم در جهت رفع نیازمندی ها ، نواقص و معایب موجود از طر یق مراجع مسئول
-    مطالعه و بررسی در مورد نیازمندی ها و تأمین رفاه و برقراری مستمری پناهندگان معاودان و رانده شدگان و همچنین امور مربوط به اشتغال و آموزش آنها و تهیه گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی .
-     انجام امور مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با بانوان ایرانی .
-    تشکیل کمیته های فرعی جهت رسیدگی به امور  مربوط به وضعیت پناهندگان ، معاودان و ...

چارت تشکیلاتی

چارت سازمانی
چارت سازمانی

دفتر   امنیتی و انتظامی استانداری کهگیلویه و بویراحمد

1-مدیرکل دفتر :

مدرک تحصیلی:

سابقه خدمت: 25 سال

شرح وظایف مدیرکل  دفتر امنیتی و انتظامی

نظارت بر کار افراد تحت سرپرستی و تقسیم کار میان آنها

پاسخگویی به مکاتبات انجام گرفته از طریق اداره کل امنیتی وزارت کشور و سایر واحدهای وزارت متبوع

دریافت خط مشی ها و دستور العمل های حوزه کاری از وزارت کشور و اجرایی نموده آن در سطح استان

انجام اقدامات مربوط به کنترل و نظارت بر قاچاق کالا

پیگیری و انجام قوانین و مقررات و امور مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه در سطح استان

انجام سایر امور حسب شرح وظایف و دستورات مقامات مافوق

دفتر امور امنیتی و انتظامی شماره تلفن : 33224336 - 33227709

نام و نام خانوادگی پست سازمانی

2-دارا کریمی نژاد معاون

3-سید رضا غلامی کارشناس مسئول امور امنیتی

4-سید محمدرضا نوذری کارشناس امور امنیتی

5-سید نظام الدین حسینی رضایی کارشناس امور امنیتی
6-قادر سامی پور کارشناس مسئول امور انتظامی

7-عبدالمناف رئیسیان مسئول دفتر

 دبیرخانه شورای تامین استان شماره تلفن : 33220006
1-محمودی رئیس دبیرخانه شورای تامین استان

2-نورمحمد ناطقی کارشناس پیگیری مصوبات

گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی شماره تلفن : 33220006

1-محمد موسوی رئیس

2-فرامرز انصاری کارشناس مسئول امنیتی و سیاسی امور اتباع و مهاجرین خارجی

3-مهدی خسروی کارشناس سیاسی و امنیتی امور اتباع و مهاجرین خارجی

4-عادل خرسندی کارشناس اجتماعی امور اتباع و مهاجرین خارجی

5-سید رحمان زمانی کارشناس حقوقی امور اتباع و مهاجرین خارجی

قوانین و مقررات

ببللبلب

لبلبلبلبلب

شعارسال

گزارش تصویری

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 10309
تعداد بازديد کنندگان سايت: 15524303 تعداد بازديد زيرپورتال: 10310 اين زيرپورتال امروز: 25 سایت در امروز: 28200 اين صفحه امروز: 24
مجری سایت:شرکت سیگما